Giriş

TSESME Eğitim seti, özellikle sosyal ekonomi alanındaki küçük ve mikro işletmelerdeeğitim ihtiyaçlarının değerlendirmesi için geliştirilmiş bir araçtır. Proje ve aynı zamanda proje konsorsiyumu hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

 

TSESME Eğitim seti :

 

a. Organizasyonal araç : Organizasyonal eğitim ihtiyaçlarının değerlendirme adresini;
b. Bireysel araç: Halihazır ve hedef yeterlikler profilleri arasındaki farklılıkları tanımlayabilen bireysel eğitim ihtiyaçlarının değerlendirme adresini;
c. Kuramsal çerçeve: Mesleki eğitim alanı ile ilgili makaleleri ,
d. Bir ön değerlendirme görüşmesinin, nasıl yürütüleceği hakkındaki bilgilendirmeyi,
e. İyi uygulama örneklerini, ve
f. Sözlük: ana konseptleri açıklayan bir sözlüğü,

 

ihtiva eder.