Bireysel araç

Hızlı değerlendirme aracı eğer/nasıl bir hedef yeterlikler profili bir güncel profil ile eşleşir. Bu araç  cinsiyete, teknik, metodolojik, açık yürekli konuşkan ve sosyal yeterliklere dönük 30 sorudan oluşmaktadır. Anket formunu doldurmak 10 dakikadan daha az zaman almaktadır.  Araç aynı zamanda   kontrol listesi, makaleler ve geriye dönük bilgiler  sunmakta ve  ek olarak yeterliklerin değerlendirmesi ile ilgili olarak AB tarafından finanse edilmiş projeleri de takdim etmektedir.

Prosedür hakkında daha fazla bilgiyi  Burada bulabilirsiniz.