Organizasyonal araç

Bir organizasyonda mesleki eğitim durumunun değerlendirilmesinde bir araç çabukluk sağlar. Dört konu ile ilgili sorular sorulmuştur.anket formunu doldurmak yaklaşık 20 dakikadır. İnteraktif yeterliklerin operasyonal gelişiminin teşhisi ve optimizasyonu için anket formu daha fazla okuma için bazı geriye dönük ve ek bilgiler olduğu kadar yorumlama ve öneriler bölümünü de ihtiva eder.