Darbības kompetence

Darbības kompetence ietver visas indivīda spējas, prasmes, zināšanas un pieredzi, kas ļauj viņam/viņai aktīvi pašorganizēties un pienācīgi, mērķtiecīgi, atbilstoši situācijai un atbildīgi izpildīt praktiskos uzdevumus.

Darbības kompetence nozīmē:
  • Spēju apzināties situāciju un darbības nepieciešamību
  • Tehniskās zināšanas kā pamatu lēmumu pieņemšanai
  • Spēju izvērtēt riskus
  • Pašpārliecinātību
  • Spēju kontrolēt

Profesionālās darbības kompetence
Profesionālās darbības kompetences attīstīšana ir svarīga pārmaiņu procesu dēļ un vienlaikus arī prasībās notiekošo pārmaiņu dēļ. Profesionālās darbības kompetenci var novērtēt pēc tās pielietojuma konkrētā profesionālā darbā. Uzņēmuma uzdevums ir to noteikt, novērtēt un apstiprināt, kā arī attīstīt tālāk. 

(aptauja par aktivitātes un darbības kompetencēm)