Bibliotēka

Bibliotēkā iekļauti dažādi materiāli, raksti un kontroles lapas, kas galvenokārt saistītas ar profesionālo apmācību. Šī joma ir sadalīta divās sadaļās. Rakstu sadaļa nodrošina rakstus par sociālo ekonomiku un dažādiem papildmateriāliem par profesionālo apmācību, apmācību vajadzību noteikšanu, kā arī vārdnīcu. Kontroles lapu sadaļā ietilpst dažādi avoti un kontroles lapas, kas lietotājam ir noderīgas apmācību vajadzību novērtējuma veikšanā.

Materiāli un raksti


Kontroles lapas un aptaujas