Organizācijas novērtēšanas instruments

Nodrošina instrumentu ātrai profesionālo apmācību situācijas novērtēšanai organizācijā. Tiek uzdoti jautājumi saistībā ar četrām tēmām. Aptaujas aizpildīšana aizņem apmēram 20 minūtes. Interaktīvā aptauja kompetenču darbības attīstības noteikšanai un optimizēšanai ietver izskaidrošanas un ieteikumu sadaļu, kā arī sniedz nelielu ieskatu pamatproblemātikā un informāciju par papildliteratūru.