Teorētiskā struktūra

TSESME apmācību materiāla komplekta teorētiskās struktūras sadaļa sniedz īsu pārskatu par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar profesionālo apmācību. Šeit iespējams iepazīties ar informāciju par galvenajiem novērojumiem par pieprasījumu pēc mūžizglītības, kā arī ar materiāliem par profesionālo apmācību.

Ieinteresētais lietotājs var uzzināt par šādiem jautājumiem:


Turklāt šajā sadaļā ietverts arī īss pārskats par projekta dalībnieku stratēģiju un prasmju novērtēšanu.