Materiāli par profesionālo apmācību


Šajā sadaļā lietotājs var uzzināt par dažādām pašmācību metodēm darbiniekiem. Mazos uzņēmumos ar relatīvi nelielu spiedienu uz darbiniekiem un izmaksām (darba vietas instrukcijas, kvalitātes grupas un apmācīšana) tiek piedāvātas trīs darbinieku iekšējo apmācību iespējas. Lai izmantotu šīs apmācību formas uz vietas uzņēmumā, nav nepieciešamas īpašas prasmes izglītošanā. Tajā pašā laikā tās aktualizē pārliecību par zināšanu un pieredzes vajadzībām organizācijas un vadības procesa interesēs.

Nākamais instruments sniedz pārskatu par mācības veicinošiem darba apstākļiem. Termins "mācības veicinošs darbs" apzīmē tos apstākļus un iespējas, kuras sekmē mācīšanos darba procesā. Mācīšanās procesi tiek nostiprināti, ieviešot jaunas zināšanas, kas tiek iegūtas darba procesā. Iespējamā kļūdas var kalpot kā atgriezeniskā saite un var būt arī noderīgas, lai mainītu rīcību un mācītos no kļūdām.

Strukturālo pārmaiņu dēļ mazi uzņēmumi ir jo vairāk spiesti uzlabot sniegumu. Šīs pārmaiņas un tām sekojošā praktisko uzdevumu augstā sarežģītība ir smags slogs darbinieku un vadītāju mācību un inovāciju potenciālam (prasības jaunām mācību koncepcijām). Viņiem jābūt progresīvi domājošiem un elastīgiem un jāmācās, kā jaunajās situācijās iekļauties pastāvīgos, mūža garumā ilgstošos un daudzveidīgos pārmaiņu un darba satura procesos, lai nodrošinātu zināšanu un pieredzes individuālu attīstību un uzņēmuma panākumus.
Uzņēmumi saglabās konkurētspēju ilgtermiņā tikai tad, ja tiem izdosies sasniegt mācību iespējas individuālā un organizāciju līmenī, lai varētu nepārtraukti attīstīt jaunas idejas un tās īstenot inovatīvos produktos un pakalpojumos.

Nākamais instruments iepazīstina ar metodēm, ar kurām var noteikt darba grupu vai atsevišķu darbinieku apmācību vajadzības. Apmācību uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem apgūt viņu praktiskos pienākumus un tikt galā ar neparedzētām problēmām ražošanas procesos un darba prasību izmaiņās. Lai palielinātu tālākapmācību motivāciju un tajā pašā laikā pārliecinātos, ka apmācības atbilst prasībām, tiek izmantotas tālāk aprakstītās metodes, kas paredz gan tuvākā kuratora, gan darbinieka piedalīšanos vajadzību analīzē.

Šeit pieejama personāla attīstības stratēģijas pilnveidošanas un īstenošanas grafiskā shēma. Zināšanu un pieredzes pilnveidošana ir funkcionāli saistīta ar personāla attīstību, lai sasniegtu uzņēmējdarbības mērķus ar optimālu cilvēkresursu izmantošanu. Jānodrošina pastāvīgs līdzsvars starp organizācijas un darbinieku mērķiem, it īpaši tādēļ, ka personāla attīstība arvien vairāk tiek uzskatīta par izšķirošu stratēģisko panākumu faktoru uzņēmuma konkurētspējā.