Darbinieku pašapmācības

Apmācības darba vietā organizācijai ir liela atbildība. Tehniski pieredzējuši darbinieki iepazīstina citus kolēģus ar funkcionējošu ikdienas darbu: viņi ir pazīstami ar visiem darba apstākļiem.

Lai to paveiktu, ir izstrādātas vairākas pārbaudītas metodes un procedūras. Šeit ir parādītas trīs iespējas darbinieku apmācīšanai, kas noderēs vadītājiem un par funkcionējošām apmācībām organizācijā atbildīgajām personām:

Lai īstenotu šīs iespējas, jāņem vērā divi būtiski aspekti:

  • Apmācībām jābūt tieši saistītām ar darba praksi reālajā darba vietā un tām jākoncentrējas uz praktiskiem uzdevumiem;
  • Dalībnieki ir pieauguši cilvēki, kuri ir pozitīvi motivēti darbam, kuriem ir ilgstoša profesionāla pieredze un spēja izmantot pašregulējamu individuālo apmācību (neatkarīgi no atšķirīgiem līmeņiem).