Pamatinformācija par pieprasījumu pēc mūžizglītības

Tādi izšķiroši faktori kā globalizācija, iedzīvotāju novecošanās un informāciju tehnoloģiju izplatība ir radījuši pārmaiņas darbaspēka pieprasījuma jomā mūsdienu modernajās ekonomikās.

Uzskata, ka pieprasījums ir mainījies no mazkvalificētām lauksaimniecības un ražošanas profesijām uz augstas kvalifikācijas profesionāļiem, tehnisko profesiju pārstāvjiem, administrējošām un vadītāju  profesijām.

Turklāt pieaugošā personāla mainība darba tirgū tiecas paaugstināt līmeni, pie kura esošās prasmes izrādās novecojušas. Tādēļ strādnieki ES valstīs arvien vairāk ir spiesti nepārtraukti pielāgot un paaugstināt savas prasmes; proti, šodienas strādniekiem jāpiedalās mūžizglītībā, kas ietver visas ar mācībām saistītās aktivitātes dzīvē, kā rezultātā personīgu, sociālu un/vai profesionālu iemeslu dēļ tiek uzlabotas zināšanas, pieredze, prasmes, kompetence un/vai kvalifikācija.

Kopš 2007. gada Eiropas Komisija ir apvienojusi savas daudzveidīgās izglītības un apmācību iniciatīvas zem viena jumta, kas saucas Mūžizglītības programma. Šī programma nodrošina cilvēkiem visos viņu dzīves posmos visā Eiropā iesaistīšanos rosinošās apmācību iespējās. Mūžizglītības programma (LLP) atbalsta zināšanu apguves iespējas jebkurā dzīves situācijā, no bērnības līdz pat vecumam.

Visas ES dalībvalstis ir izteikušas savu vēlmi veidot zināšanu sabiedrību, kurā mūžizglītību saredz kā būtisku ekonomiskās izaugsmes, ilgtspējīgas demokrātijas un sociālās kohēzijas faktoru.

Šajā sadaļā tiek piedāvāta papildu informācija šādās jomās:
1. Apmācību vajadzības
2. Galvenie pieprasījuma novērtējuma aspekti
3. Tālākapmācību vajadzību noteikšana
4. Vienkāršotas darbavietas analīzes īstenošana
5. Zināšanas veicinošu darba apstākļu radīšana un tālākattīstība
6. Kompetences attīstības mērķi