Prasmju novērtējums

Šajā sadaļā aprakstīti dažādi instrumenti un iekļautas  kontroles lapas, kuras var izmantot jūsu darbinieku prasmju novērtēšanai.

Novērtēšanas intervija
Novērtēšanas intervijai jāveido pamats, nosakot, kādu uzdevumu veikšanu organizācija sagaida no darbinieka, nosakot kompetences un atbildības jomas un saskaņojot tās ar esošo potenciālu un piemērotību.

Darbinieku pētījums
Darbinieku pētījumi kalpo, lai sniegtu informāciju par pašreizējo situāciju uzņēmumā, noteiktu turpmāko apmācību nepieciešamību un optimizētu atsevišķu uzņēmuma struktūrvienību sniegumu, kā arī, lai nodrošinātu pamatu tādu pasākumu uzsākšanai, kas uzlabotu darba vidi.

Darbinieku profili
Darbinieku profili ir galvenie instrumenti darbinieku pārzināšanā un pārmaiņu vadībā. Tie nodrošina uzņēmuma vadību ar svarīgu informāciju par to, kā īstenot korporatīvo stratēģiju ar pieejamo darbinieku potenciālu, vai arī to nepieciešams attīstīt tālāk. Tie sniedz ievirzi darbinieku pieņemšanai darbā/darbā pieņemšanas politikai un darbinieku atbalstam.

Personāla pētījums
Personāla pētījums ir metode, ar kuras palīdzību reģistrē un novērtē objektīvos kritērijus uzņēmumā personāla attīstības līmenī, izmantojot personāla aptauju, ko veic izpilddirektors vai par sākotnējo profesionālo apmācību un tālākapmācību atbildīgie darbinieki.