Kompetences

Organizāciju konkurētspēju galvenokārt nosaka viņu darbinieki, kuri ir ne vien kvalificēti, bet arī kompetenti un spēj pārvarēt darba pasaules problēmas, kas kļūst arvien sarežģītākas.

Ar jēzienu kompetence tiek saprasta spēja pašorganizēties. Pašorganizēšanās savukārt ir jebkura darbība neatrisinātās situācijās un sarežģītās sistēmās.

Kādas ir galvenās kompetences?

  • Galvenā ir spēja būt aktīvam un radošam, balstoties uz pašorganizēšanos – būt reflektīvam, tehniski un metodiski izturēties pret apkārtējiem apstākļiem un sazināties ar citiem cilvēkiem. Šīs īpašības tiek sauktas par pašorganizēšanās un pašmācību kompetencēm.
  • Spēja skatīties uz sevi kritiski, produktīva attieksme un vērtību izjūta: personiskās kompetences (aptauja par personiskajām kompetencēm).
  • Spēja apgūt visas zināšanas, prasmes un sociālās komunicēšanās rezultātus, lai aktīvi īstenotu personiskās vērtības un apvienotu tās ar citām kompetencēm: aktivitātes un darbības kompetences (aptauja par personiskajām kompetencēm).
  • Spēja radoši risināt pirmajā brīdī neatrisināmas problēmas, pienācīgi izmantojot tehniskās un metodiskās zināšanas (aptauja par tehnisko un metodisko kompetenci).
  • Spēja diskutēt ar citiem no personiska skatapunkta, radoši sadarboties un komunicēt: sociāli komunikatīvā kompetence (aptauja par sociāli komunikatīvo kompetenci).

Lai darbiniekiem/partneriem varētu nodrošināt viņu kompetenču paraugu, nepieciešams kompetenci novērtēt, izmērīt un izstrādāt ar atbilstošām metodēm un instrumentiem.