TSESME lietotāja instrukcija

Laipni aicināti iepazīties ar TSESME apmācību materiālu komplektu!

TSESME apmācību materiālu komplekts palīdzēs sociālās ekonomijas mazajiem un mikrouzņēmumiem labāk saprast un analizēt apmācību vajadzības.

Lai iegūtu atbilstošu papildu informāciju, vienlaicīgi četrās partnerības valstīs - Austrijā, Latvijā, Turcijā un Portugālē laikā no 2009. gada janvāra līdz februārim tika organizēts pētījums. Tā galvenie rezultāti ir apkopoti ziņojumā.

Ar TSESME apmācību materiālu komplekta starpniecību pieejamos materiālus un instrumentus var iegūt divos dažādos ceļos:

  1. "Ķeramies pie darba" palīglīdzeklis
    Lietotājiem, kuri vēlas novērtēt savas vai savu darbinieku kompetences. Ieteicams mazo un mikrouzņēmumu vadītājiem, kuri iepriekš nav saskārušies ar prasmju pilnveidošanu un cilvēkresursu attīstību un vēlas sākt strādāt pie šī jautājuma.
  2. "Rokasgrāmata profesionāļiem"
    Pieredzējušākam lietotājam, kuram prasmju attīstīšana nav gluži jauna darbības joma. "Rokasgrāmata profesionāļiem" ir paredzēta vadītājiem, kuri ir pieredzējuši cilvēkresursu un prasmju attīstīšanā, apmācību vadītājiem, apmācību institūcijām un cilvēkiem, kuri strādā profesionālo apmācību jomā.

Papildu materiāli
Turklāt TSESME apmācību materiālu komplekts piedāvā tiešsaistes bibliotēku ar materiāliem, rakstiem un kontroles lapām; vārdnīcu, kurā atrodamas definīcijas un īsi paskaidrojoši teksti par vairākiem apmācību materiālu komplektā aprakstītajiem terminiem.

Bibliotēka ir sadalīta divās sadaļās: "rakstu" sadaļa, kurā sniegts papildu materiāls par profesionālajām apmācībām un apmācību vajadzību noteikšanu, un "kontroles lapu" sadaļa ar resursiem, kas lietotājam var noderēt, noformējot apmācību vajadzību novērtējumus.
Vārdnīcā tiek paskaidroti dažādi termini, kas parādās TSESME apmācību materiālu komplektā – sākot no darbības kompetences līdz mācīšanos veicinošiem darba modeļiem.
Kontaktu sadaļā ietverta informācija par TSESME projektā iesaistītajiem dalībniekiem. Ieinteresētie lietotāji var izmantot šo informāciju, lai sazinātos ar TSESME projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

Tehniskās piezīmes un darbības vieta
Personiskās informācijas saglabāšana:
Visa personiskā informācija, kas novērtēšanas fāzē tiek ievadīta TSESME apmācību materiālu komplektā (kad tiek lietots "organizāciju instruments" vai "individuālais instruments") tiek saglabāta tikai jūsu datorā - pat tad, ja jūs strādājat ar TSESME apmācību materiālu komplekta tiešsaistes versiju.
Lai saglabatu petijuma datus sava datora datne vai augšupieladetu saglabatos datus no sava datora, jums pec talak redzama loga paradišanas jauzklikškina uz RUN. Ja velaties, lai šis logs neparaditos atkal, ludzu, izvelieties ‘Always trust content from this publisher’ (“Vienmer uzticeties ši izdeveja sniegtajam saturam”).

9000

Nākamie soļi
Lietotājs var meklēt savu ceļu, kā izmantot apmācību materiālu komplektu un pārējos piedāvātos materiālus. TSESME apmācību materiālu komplekts nodrošina pielāgojamus instrumentus apmācību vajadzību materiālu novērtēšanai, kā arī vadlīnijas profesionālo apmācību programmu īstenošanai.
Tomēr tālāka palīdzība attiecībā uz uzbūves un izmantošanas ziņā specifiskām un īpaši pielāgotām programmām jāmeklē apmācību institūtos vai pie specializētiem apmācību profesionāļiem.