Mācīšanos veicinoši darba modeļi

Termins mācīšanos veicinošs darbs nozīmē apstākļus un iespējas sekmēt mācīšanos darba procesā.

Mācīšanos veicinoša darba struktūru nosaka uzņēmuma profils, piem., rūpnīcas vai filiāles lielums, praktisko uzdevumu veids un darba organizācija.

Būtisku lomu darba vietas kā mācību vietas izveidošanā ieņem darba vietas konkrētās prasības un darbinieku kompetences profili.

Darbs īpaši veicina mācības tad, ja tas izvirza problēmas, ir daudzveidīgs, to var individuāli piemērot un tas ietver pabeigtas darbības. Turklāt mācību iespēju izmantošanā svarīga ir darbinieku pārvietošanās brīvība un atbalsts un atzinība no kolēģu un pārraudzītāju vidus.

Pārraudzītājiem funkcionālo mācīšanās procesu sākuma punkts ir mācīšanās iespēju analīze dažādās darba vietās un to apstākļu noteikšana, kuri traucē vai veicina mācīšanos.