Individuālais instruments

Ar šo instrumentu iespējams ātri novērtēt, vai/kā mērķa kompetenču profils atbilst faktiskajam profilam. Šim instrumentam ir 30 jautājumu, kas apskata vispārējas tehniskās, metodoloģiskās, komunikatīvās un sociālās kompetences. Šīs aptaujas aizpildīšanai nepieciešams mazāk par 10 minūtēm. Instruments iesaka arī kontroles lapas, rakstus un papildu informāciju un iepazīstina ar  Eiropas papildu finansētiem projektiem, kas saistīti ar kompetenču novērtējumu

Plašāku informāciju par šo procedūru varat atrast šeit.