--Not del --
--Not del --

Aptauja par apmācību vajadzībām – Kompetenču novērtējums

Profila veids:

--Not del --
--Not del --

Pašreizējais profils

--Not del --
--Not del --

Mērķa profils

Profils: Ievadiet šeit faila nosaukumu (piem., vārdu, uzvārdu, amatu, datumu…)
Profila laukumam jābūt aizpildītam.

Pašreizējais profils
Izpildes pakāpe

1 ... ļoti laba
2 ... laba
3 ... apmierinoša
4 ... pietiekama
5 ... nepietiekama
6 ... neatbilstoša

Mērķa profils
Nozīmīgums:

1 ... ļoti laba
2 ... laba
3 ... apmierinoša
4 ... pietiekama
5 ... nepietiekama
6 ... neatbilstoša


1. kontroles lapa – Tehniskās un metodoloģiskās kompetences/prasmes


1 2 3 4 5 6

a. Kompetences darba vietā
Patstāvīgi izpildīt uzdevumus.
Pienācīgi izmantot darba materiālus (piem., diagrammas, tehniskās instrukcijas).
Sameklēt un atlasīt informāciju no dažādiem avotiem (piem., bibliotēkas, interneta).
Apzināties radušās problēmas.
Atrisināt ikdienas darba problēmas.

b. Piemērošanās amata prasībām
Pienācīgi novērtēt prasības.
Attīstīt jaunas idejas vai koncepcijas problēmu risināšanai.
Īstenot jaunas vadlīnijas un norādījumus.

c. Piemērošanās darba prasībām
Ātri piemēroties jaunām darba metodēm / tehnoloģijām.
Veikt daudzfunkcionālas darbības (piem., veikt uzdevumus vienlaicīgi, vienlaicīgi strādāt dažādos projektos, strādāt pie projektiem dažādos darba uzdevumos).
Spēt strādāt darbus, kam nepieciešamas dažādas prasmes (piem., veikt dažādus uzdevumus, mainīt amatus uzņēmuma ietvaros, aizvietot kolēģi).

d. Piedalīšanās augstas kvalitātes līmeņa darbā
Ievērot iepriekš noteikto laiku/termiņus.
Plānot darbu/uzdevumu, lai to paveiktu laikā.
Ievērot iekšējās kvalitātes normas.

e. IKT prasmes
Lietot datoraparatūru (piem., ploteri, skeneri, digitālās ierīces).
Labi pārzināt IT pamatus (piem., Office programmas, e-pastu, internetu, meklētājprogrammas).
Labi pārzināt specializēto programmatūru (piem.,  CAD, DB, e-komerciju).
Izstrādāt programmatūras.

f. Valodas prasmes
Labi pārzināt dzimto valodu (piem., pareizrakstību, gramatiku).
Pārzināt svešvalodas atbilstoši prasībām.


2. kontroles lapa– Sociālās un komunikatīvās kompetences / prasmes


1 2 3 4 5 6

a. Grupu darba prasmes
Aktīvi piedalīties darba problēmu risinājuma meklēšanā.
Pieņemt citu grupas dalībnieku viedokli.
Dalīties pieredzē un zināšanās ar citiem grupas dalībniekiem (piem., nodot citiem informāciju).

b. Komunikatīvās prasmes
Būt draudzīgam un pieklājīgam pret klientiem/darba kolēģiem.
Saprotami izteikties.
Izmantot prezentēšanas prasmes.
Pienācīgi sazināties ar dažādu ierīču palīdzību (tālruni, e-pastu u.c.).
Uzmanīgi ieklausīties citos un uzdot jautājumus.

c. Starppersonu prasmes
Skaidri un pārliecinoši izteikties diskusijā.
Pievērst uzmanību citu domām.
Darboties kā neformālam līderim.
Sekmēt konfliktu atrisināšanu.
Spēt pieņemt kritiku.

--Not del --
Rezultāti
--Not del --
--Not del --

--Not del --