Procedūra / Individuālais instruments

Šo instrumentu var izmantot, lai pārbaudītu šādas saistības:

1. procedūra par saistībām:
1. Atbildot uz jautājumiem, instrumenta lietotājs nosaka mērķa profilu indivīdam vai konkrētam amata aprakstam (vadītāja, personāldaļas vadītāja u.c.). Profilu saglabā kā "mērķa profilu";
2. Indivīds nosaka pašreizējā stāvokļa/faktisko profilu. Pēc iespējas nopietnāk atbildot uz jautājumiem, viņš/viņa novērtē pašreizējo konkrēto situāciju;
3. Ar profilēšanas instrumentu salīdzina abus profilus (pašreizējo un mērķa). Instruments aprēķina atbilstības un neatbilstības un sniedz lietotājam atgriezenisko saiti (piem., personāldaļas vadītājam, kurš var izmantot šos rezultātus detalizētas darbinieka personiskās intervijas, sapulces par apmācību vajadzībām vai ikgadējās apmācību programmas sagatavošanai u.c.).

2. procedūra par saistībām:
1. Atbildot uz jautājumiem, instrumenta lietotājs (vadītājs, personāldaļas vadītājs u.c.) nosaka mērķa profilu indivīdam vai konkrētamm amata aprakstam (vadītāja, personāldaļas vadītāja u.c.). Profilu saglabā kā "mērķa profilu";
2. Personāldaļas vadītājs nosaka arī pašreizējā stāvokļa/faktisko profilu. Pēc iespējas nopietnāk atbildot uz jautājumiem, viņš/viņa novērtē konkrētā darbinieka pašreizējo situāciju;
3. Ar profilēšanas instrumentu salīdzina abus profilus (pašreizējo un mērķa). Instruments aprēķina atbilstības un neatbilstības un sniedz lietotājam atgriezenisko saiti (piem., personāldaļas vadītājam, kurš var izmantot šos rezultātus detalizētas darbinieka personiskās intervijas, sapulces par apmācību vajadzībām vai ikgadējās apmācību programmas sagatavošanai u.c.).

3. procedūra par saistībām:
1. Atbildot uz jautājumiem, instrumenta lietotājs nosaka sev individuālā mērķa profilu. Profilu saglabā kā "mērķa profilu";
2. Pēc iespējas nopietnāk atbildot uz jautājumiem, lietotājs nosaka arī sev pašreizējā stāvokļa/faktisko profilu;
3. Ar profilēšanas instrumentu salīdzina abus profilus (pašreizējo un mērķa). Instruments aprēķina atbilstības un neatbilstības un sniedz lietotājam atgriezenisko saiti. Iegūtos rezultātus var izmantot individuālai informācijai, kā arī individuālas karjeras un apmācību plānošanā.

Saistības "mērķa profils" "pašreizējais profils"
1. Šo instrumentu izmanto personāldaļas vadītājs, kurš nosaka "mērķa grupu" un indivīds, kurš nosaka "pašreizējo profilu" Personāldaļas vadītājs ievada mērķa profilu amatam vai konkrētam darbiniekam. Darbinieks ievada savu pašreizējo profilu.
2. Šo instrumentu izmanto personāldaļas vadītājs. Personāldaļas vadītājs vai persona, kura atbild par cilvēkresursu vadību, nosaka "mērķa profilu", kā arī nosaka savu vērtējumu indivīda "pašreizējam profilam". Personāldaļas vadītājs ievada mērķa profilu amatam vai indivīdam. Personāldaļas vadītājs ievada savu indivīdam noteikto vērtējumu.
3. PAŠVĒRTĒJUMS: instrumentu pašvērtējumam izmanto jebkura persona (vadītājs, personāldaļas vadītājs, darbinieki, partneri u.c.) . Lietotājs nosaka "mērķa profilu" savam amatam nākotnē un nosaka "pašreizējo profilu". Darbinieks (vai personāldaļas vadītājs) ievada savu mērķa profilu. Darbinieks (vai personāldaļas vadītājs) ievada savu pašreizējo profilu.

uz aptauju