"Rokasgrāmata profesionāļiem"

"Rokasgrāmata profesionāļiem" palīdz lietotājiem virzīties cauri organizāciju novērtēšanas instrumentam un turklāt precīzi norāda uz dažādiem rakstiem, kontroles lapām un aptaujām no sadaļas teorētiskā struktūra.

"Rokasgrāmata profesionāļiem" paredzēta vadītājiem, kuri ir pieredzējuši cilvēkresursu un prasmju attīstībā, apmācību vadītājiem un apmācību institūcijām, kā arī cilvēkiem, kuri strādā profesionālo apmācību jomā, t.i., cilvēkiem, kuriem prasmju attīstīšana nav pilnīgi jauna darbības joma.

Organizācijas novērtēšanas instruments

alt

Organizācijas novērtēšanas instruments pārstāv ideju par viengabalainu skatījumu uz profesionālo apmācību situāciju uzņēmumā. Tiek uzdoti jautājumi, kas attiecas uz šādiem četriem tematiem:

 1. Uzņēmumu stratēģija un apmācības (stratēģija apmācību kompetenču attīstības nodrošināšanai),
 2. Apmācību un stimulēšanas sistēmas (stimulu nodrošināšana, lai veicinātu snieguma un prasmju uzlabošanu),
 3. Mācīšanās un darba vieta (aktivitātes, kas veicina mācīšanos darba vietā) un
 4. Sadarbības/informācijas procesi un kompetences (sadarbība un informācijas plūsma organizācijā). Šis instruments paredzēts, lai izvirzītu jautājumus un atbalstītu kritisko domāšanu par stimuliem, kas vērsti uz profesionālajām apmācībām. Organizācijas novērtēšanas instruments ietver interpretācijas un ieteikumu sadaļu, kā arī papildu informāciju un papildliteratūru.

Procedūra

 1. Aptaujas aizpildīšana
  Vairums jautājumu šajā aptaujā ir balstīti uz jūsu personisko viedokli. Attiecīgi tur nav pareizu un nepareizu atbilžu. Svarīgi, lai atbildes būtu atklātas un godīgas. Jautājumi ir tā formulēti, ka tos var atbildēt, vienkārši ievelkot krustiņu, bet tikai vienu krustiņu atbildei uz katru jautājumu!
  Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu, bet vērtējumu dodiet nekavējoties. Jūsu pirmais iespaids parasti ir pareizākais.  
  Katrā apgalvojumā jums vajadzēs izšķirties starp pieciem vērtējumiem, kas sakārtoti no “pilnīgi piekrītu” līdz “pilnīgi nepiekrītu”.

Ja iespējams, neatstājiet nevienu jautājumu neatbildētu, ja vien jums par to nav nekāda viedokļa.  
Aizpildīšanai jāaizņem aptuveni 20 minūtes.

Pēc aptaujas aizpildīšanas jums ir iespēja

 • saglabāt savas atbildes failā (izmantošanai citā sesijā)
 • doties tālāk uz novērtēšanas un rezultātu lapu
2. Rezultātu dokumentēšana
Pēc aptaujas jūs tiekat virzīti uz rezultātu sadaļu, kur grafiskais izskaidrojums ļaus labāk saprast rezultātus.  
Logā “uzklikšķiniet, lai iegūtu sīkāku informāciju” (labajā pusē no rezultātu lapas) jūs varēsit nonākt pie iepriekš atbildēto jautājumu grafiska attēlojuma. 

3. Ieteikumi
Nākamajā solī jūs varat iegūt arī papildu informāciju un ieteikumus tām jautājumu grupām, kurās sistēma ir noteikusi sākuma punktus turpmākiem uzlabojumiem (tālākapmācību pasākumi un uzlabojumi personāla un organizāciju attīstībā).
Turpmāko ieteikumu saite jūs aizved pie plašākas faktu un papildu informācijas un sniedz ieteikumus papildliteratūrai.

4. Nākamie soļi
Jūs varat izdrukāt rezultātus, izmantojot drukāšanas funkciju rezultātu lapā.

Ja vēlaties uzlabot apmācību situāciju savā organizācijā, varat konsultēties arī ar apmācību organizāciju un noteikt atbilstošus apmācību pasākumus. Novērtēšanas rezultātus var izmantot kā pamatu sarunām ar apmācību vadītāju vai apmācību organizāciju.

Teorētiskā struktūra
alt

Šajā sadaļā iekļauti galvenokārt raksti un kontroles lapas par prasmju attīstību kopumā un apmācību vajadzību novērtējumu; tā ir sadalīta četrās nodaļās:

1. Pamata piezīmes
Šajā nodaļā iekļauti pamata materiāli par apmācību vajadzību izpēti un ieteikumi, kā šīs vajadzības izskatīt ar atbilstošiem līdzekļiem.

2. Profesionālās apmācības
Šī nodaļa ietver dažādus dokumentus (instrumentus un papildu informāciju) par profesionālajām apmācībām.  Lietotājs var uzzināt par dažādām pašapmācību metodēm, kuras darbinieki var izmantot, saņemt pārskatu par mācīšanos veicinošiem darba apstākļiem vai uzzināt par metodēm, kas var palīdzēt uzņēmuma apmācību vajadzību analīzē.    

3. Korporatīvā stratēģija

Šajā nodaļā ietverti raksti par tālākapmācību vajadzību noteikšanu (pamatojoties uz korporatīvo stratēģiju), kas papildināti ar kontroles lapu sērijām ar būtiskiem jautājumiem par stratēģijas attīstību saistībā ar personāla plānošanu.


4. Darbinieku prasmju novērtēšana
Šajā nodaļā aprakstīti dažādi instrumenti un iekļautas kontroles lapas, kuras var izmantot jūsu darbinieku prasmju novērtēšanai.