Procedūra / Organizācijas novērtēšanas instruments

Organizācijas novērtēšanas aptauja nodrošina pārskatu par profesionālo apmācību situāciju organizācijā četrās jomās:

  1. Uzņēmuma stratēģija un apmācības (stratēģija apmācību un kompetenču attīstības nodrošināšanai);
  2. Apmācību sistēma un stimulējošas sistēmas (stimulu nodrošināšana, lai rosinātu izpildi un prasmju uzlabošanu);
  3. Mācīšanās un darba vieta (aktivitātes, kas veicina mācīšanos darba vietā) un
  4. Sadarbības / informācijas procesi un kompetence (sadarbība un informācijas plūsma organizācijā).

Tas dod vispārēju ieskatu un rosina jautājumu rašanos un kritisko domāšanu vadošo darbinieku vidū.

(1) Aptaujas aizpildīšana:

Vairums jautājumu šajā aptaujā ir balstīti uz jūsu personisko viedokli. Attiecīgi tur nav pareizu un nepareizu atbilžu. Svarīgi, lai atbildes būtu atklātas un godīgas. Jautājumi ir tā formulēti, ka tos var atbildēt, vienkārši ievelkot krustiņu, bet tikai vienu krustiņu atbildei uz katru jautājumu!
Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu, bet vērtējumu dodiet nekavējoties. Jūsu pirmais iespaids parasti ir pareizākais.  
Katrā apgalvojumā jums vajadzēs izšķirties starp pieciem vērtējumiem, kas sakārtoti no “pilnīgi piekrītu” līdz “pilnīgi nepiekrītu”.

1
pilnīgi piekrītu
2
piekrītu
3
daļēji piekrītu
4
nepiekrītu
5
pilnīgi nepiekrītu

Ja iespējams, neatstājiet nevienu jautājumu neatbildētu, ja vien jums par to nav nekāda viedokļa.  
Aizpildīšanai jāaizņem aptuveni 20 minūtes.

(2) Rezultātu dokumentēšana:

Jūs tiksit virzīti cauri aptaujai līdz sadaļai, kurā no novērtējuma būs iespējams iegūt savus rezultātus. Grafiskais izskaidrojums palīdzēs rezultātus labāk saprast.

(3) Ieteikumi:

Nākamajā solī jūs varat iegūt arī papildinformāciju un ieteikumus tiem jautājumiem vai jautājumu grupām, kur sistēma ir nozīmējusi sākuma punktus tālākiem uzlabojumiem (tālākapmācību pasākumi un uzlabojumi personāla un organizācijas attīstībā).

→ uz aptauju