Neformālā mācīšanās

Tā notiek vispārējā sadzīviskā vidē ārpus oficiālām apmācību ēkām. Mācības tiek apgūtas neformāli, saistot tās ar pašreizējām problēmām un risināmām situācijām. Šāda mācīšanās saistās ar cēloņiem un pieredzi, un daļēji notiek nejauši un mazāk vai vairāk uz pašiniciatīvas pamata. Mācīšanās rezultāti bieži vien ir neapzināti.