Mācību sala

Mācību sala tika ieviesta kā decentralizēta mācīšanās forma funkcionālai sākotnējai un tālākapmācībai un izmantošanai uzņēmējdarbības sektorā.

Koncepcijas raksturojums:

  • Mācību salas ir ar mācību materiāliem apgādātas darba vietas, kur tiek izpildīti konkrēti darba uzdevumi un veiktas apmācības.
  • Darba uzdevumi ir pietiekami, lai atbilstu būtiska darba kritērijiem; savas sarežģītības, problēmu satura un dažādības dēļ tās ir labas mācīšanās iespējas.
  • Mācību salā darbs tiek izpildīts grupās un organizēšanas forma tiek veidota, pamatojoties uz daļēji neatkarīga grupu darba principiem.
  • Mācību salas darba procesā var funkcionēt arī kā inovāciju punkti, galvenokārt inovācijām darba organizācijas, sociālajā un metodiskajā jomā.