Metodiskā kompetence

Metodiskā kompetence raksturo spējas un gatavību tādu procedūru un tehniku pielietošanai (piem., spēja atrisināt problēmas vai mācīšanās kompetence),  ar kurām iespējams regulēt indivīda darbu, grupu darbu, personisko attīstību un sociālo attiecību attīstību.

(aptauja par tehniski metodiskajām kompetencēm)