Apmācību vajadzību funkcionālā analīze

Apmācību vajadzību funkcionālā analīze nodarbojas ar funkcionālajām prasībām (garantēta nepārtrauktība un  uzņēmuma attīstība) un darbinieku individuālo apmācību vajadzībām. Funkcionālajām apmācībām jāveidojas no darba vietas un darba procesu kvalifikācijas prasībām. Apmācību vajadzības pastāv, ja parādās atšķirība starp darba vietas prasībām un konkrētā darbinieka kompetencēm.

Apmācību analīze veido pamatu plašai un ilgstošai funkcionālu tālākapmācību plānošanai.

Apmācību vajadzību funkcionālās analīzes instrumenti un metodes ietver pašreizējās un nākotnes prasības darba vietā un darbinieku kompetences.