Funkcionālā apmācību vadība

Funkcionālā apmācību vadība strādā ar informāciju un komunikāciju tehnoloģiju paaudzi, zināšanu un pieredzes attīstību, izmantošanu un materiāltehnisko apgādi, tostarp arī ar jaunākajām informāciju un  komunikāciju tehnoloģijām. Funkcionālā līmenī tas galvenokārt nozīmē ar darbinieku un organizācijas attīstības procesiem saistītās zināšanu bāzes nepārtrauktu  atjaunināšanu un paplašināšanu, lai sasniegtu plānotās produktu un procesu inovācijas un paaugstinātu darbinieku kompetences.  Sadarbība kopējos projektos un tīklojumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām nodrošina dažādu disciplīnu/jomu zināšanu saplūšanu.