Funkcionālais darbs apmācību jomā

Funkcionālais darbs apmācību jomā ietver visu profesionālo apmācību un kvalifikācijas pasākumu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu un apmācības no sākotnējā līdz pat vadības līmenim.

Tas attiecas gan uz formālu, gan organizētu, gan neformālu mācīšanos. Funkcionālo darbu apmācību jomā arvien vairāk raksturo profesionālo apmācību, personāla attīstības un organizāciju attīstības ( cilvēkresursu attīstības) elementi.