Kvalifikācija

Kvalifikācija nozīmē spējas, zināšanas un prasmes saistībā ar to izmantošanu noteiktās aktivitātēs vai profesijās.

Kvalifikācijas tiek noteiktas no pieprasījuma, bet ne objekta viedokļa. Tās tiek pakļautas profesionālajām kompetencēm un profesionālās darbības kompetencēm un var tikt uzskatītas par to neatņemamām sastāvdaļām.