Ievads

TSESME apmācību materiālu komplekts nodrošina instrumentus apmācību vajadzībām mazos un mikrouzņēmumos, it īpaši sociālās ekonomikas jomā. Plašāka informācija par projektu, kā arī par projekta dalībniekiem, atrodama šeit

TSESME apmācību materiālu komplektā ietilpst: 

a) organizācijas instruments: apskata organizācijas apmācību vajadzību novērtējumu,
b) individuālais instruments: apskata individuālo apmācību vajadzību novērtējumu, kas var parādīt atšķirības starp pašreizējo un mērķa kompetenču profilu,
c) teorētiskā struktūra: raksti, kas saistīti ar profesionālo apmācību jomu, 
d) informācija par to, kā veikt novērtēšanas interviju
e) labas prakses piemēri un 
f) vārdnīca: galveno jēdzienu skaidrojums.