Apmācīšana

Apmācīšana arvien vairāk tiek izmantota kā papildu elements funkcionējoša darba pasākumiem uzņēmuma apmācības jomā. Kā jauna apmācību forma tā tiecas rosināt indivīdu personisko un profesionālo attīstību, kā arī atbalstīt grupas. Apmācīšanas mērķis ir atspoguļot individuālo un kolektīvo attīstību, sekmēt pārmaiņu un pašizziņas procesus un izmainīt rīcību.