Organizāciju attīstība

Organizāciju attīstība izvirza prasību visaptverošā veidā aplūkot struktūras, procesus un cilvēkus organizācijās  un izmainīt uzņēmumu un to darbinieku intereses un stratēģiskos mērķus.  Jaunās, ar pašreizējām sociāli funkcionālajām izmaiņām saistītās darba un zināšanu koncepcijas pieprasa nepārtrauktus organizāciju attīstības procesus, kas funkcionālajā darbā tiek apvienoti apmācību jomā, papildus iekļaujot arī personāla attīstību.