Pašorganizēta mācīšanās

Atšķirībā no elastīgas mācību formas pašorganizēta mācīšanās nozīmē to, ka apmācāmie paši nosaka mācību infrastruktūru  un organizatorisko struktūru. Blakus šai struktūrai apmācāmie izvēlas arī mācīšanās procesa mērķus un saturu, kā arī metodes, instrumentus un palīdzību mācīšanās noregulēšanai.