Elastīga mācīšanās forma

Elastīga mācīšanās forma nozīmē paškontroli pār neatkarīgiem mācīšanās procesiem. Apmācāmais viens pats nosaka mācīšanās procesa mērķus un saturu un atbilstošās metodes, instrumentus un mērķus iepriekš noteiktā kopējā shēmā. Atšķirībā no pašorganizētas mācīšanās elastīgas mācīšanās formas darbības shēmu tikai daļēji nosaka pats apmācāmais, bet būtiskākais tiek organizēts no ārpuses.