Mācīšanās darba procesā

Jaunu zināšanu apgūšanu var veicināt citas mācīšanās formas, piem., kvalitātes grupas, mācību salas, grupu vai projektu darbs, risinājumu meklēšana un darba grafiku optimizācija.